top of page

הדרכות 

פרופסור (אמריטוס) אברהם פלד

ניורופסיכיאטריה ונוירואנאליזה

הכנה לשלב ב', ראיון חולה, הצגת נושא, הצגת מקרה פסיכותרפיה, מדעי יסוד.
פסיכיאטריה משפטית הכנה לחקירה נגדית.
הדרכה פרטנית, קבוצתית.

צור קשר

תודה שיצרתם קשר

רחוב הטחנה 42
א.תעשייה בנימינה
מול היציאה המערבית של תחנת הרכבת
בית א.ד. שגיא 1 קומה 3

נייד 052-2844050

neuroanalysis@gmail.com 

bottom of page