top of page

הרשמה בווטסאפ
052-3087700

בסדנה נלמד:
- לעמוד בהצלחה בחקירה נגדית.
- לראיין נבדק עבור חוות דעת פסיכיאטרית.
- לכתוב חוות דעת "נכון". 


המרצה
- מנהל מחלקה, פרופ' בטכניון בדימוס.
- יותר מ 10.000 הופעות בבתי המשפט.
-  25 שנה בכתיבת חוות דעת משפטיות.

 

הסדנה כוללת:
מפגש תיאוריה שעתיים 3000 ש"ח.
מפגש תרגול מעשי 1  2500 ש"ח.
מפגש תרגול מעשי 2  2500 ש"ח.
מפגש תרגול מעשי 3  2500 ש"ח.

פסיכיאטריה לבתי משפט
- הסדנה -

bottom of page