top of page
Open Site Navigation

קורס מתקדם לפסיכיאטרים - כתיבת חוות דעת


....

כתיבת חוות דעת לבית משפט ועמידה בחקירה נגדית הינם תחומים ייחודיים בפסיכיאטריה, שאינם נלמדים באופן יסודי ומעמיק במהלך ההתמחות. תחום זה ידוע כמתגמל וריווחי במיוחד. תינתן הדרכה בכתיבת חוות דעת משפטית וכן ייעוץ למקרים ספציפיים. קורסים יינתנו לפי דרישה בקבוצות קטנות.

  • 45 minutes
  • 650 שקלים חדשים
bottom of page