top of page
Open Site Navigation

לימודים להתמחות שלב ב' ופסיכותרפיה


....

במסגרת ההתמחות בפסיכיאטריה, נדרשים המתמחים לעמוד בין השאר בבחינת שלב ב', בחינה הדורשת כישורים מקצועיים של ראיון חולה והצגתו. פרופ' מ. קליני פלד הינו בעל ניסיון של שנים רבות בהכנת מתמחים לבחינות. פסיכותרפיה מהווה חלק ממסלול ההתמחות בפסיכיאטריה ודורשת הבנה ויישום של תיאוריות פסיכולוגיות הלכה למעשה בטיפול. לפרופ' פלד ניסיון רב שנים בהכשרת מתמחים בפסיכותרפיה.

  • 45 minutes
  • 650 שקלים חדשים
bottom of page